Rejestracja   Zaloguj się

Promocja!       Rabat do -30%       Shipping In Europe by DPD

Katalogi pod Aukcją

Polityka prywatności:

1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu www.primavera.shoppy.pl, są przetwarzane przez firmę primAvera w Warszawie, ul.Kadrowa 97/304. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy
  • jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.primavera.shoppy.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.)

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych

3. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)

4. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia, tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń

5. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w www.primavera.shoppy.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać administratora serwisu shoppy.pl niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa

Kontakt: Tel. 609 724 340   primaveramch@gmail.com